Choose the location of Visa Application Center

  Please choose the visa application centre location closest to your working, studying or living location to submit your visa application to the corresponding consular authority.

  Beijing

  Shanghai

  Guangzhou

  Chengdu

  Shenyang

  Hangzhou

  Shenzhen

  Jinan

  Nanjing

  Wuhan

  Changsha

  Xi’an

  Kunming

  Fuzhou

  Chongqing